О нас

Предприятие ООО Dzīves oāze.
Кто мы. За что мы выступаем. Наш рассказ.

dzivesoaze riga

Основание

Предприятие ООО "Dzīves oāze" основано 23 марта 2000 года под названием ООО "Bērnu oāze". 2019 Год пришел с большими переменами для предприятия, поменялось руководство, ценности и название, которое мы теперь знаем как “Dzīves oāze”. 

Направления

ООО "Dzīves oāze" предоставляет следующие услуги:

– Grupu dzīvoklis personām ar garīga rakstura traucējumiem (kopš 2000. gada). Подробности здесь:
– Dienas aprūpes centrs personām ar demenci (kopš 2010. gada). Подробности здесь:
– Услуга семейного ассистента (с 2022 года).

 

Все вышеперечисленные услуги предоставляются по адресу Рига, улица Биешу 6, LV - 1004, это фактический и юридический адрес предприятия. 

Kopš 2019. gada SIA “Dzīves oāze” iegūts arī sociālā uzņēmuma statuss.

Mūsu Misija – iedvesmot cilvēkus kļūt labākiem, priecīgākiem, laimīgākiem un pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem.

SIA "Dzīves oāze" valdes loceklis Jānis Broks

Наши ценности:

человек сам по себе, выбор каждого человека, четкие и честные отношения, благополучие, личностный рост - развитие общества, терпение

Neatkarīgi no vecuma dzimuma, rases, nacionalitātes, veselības stāvokļa, iemaņām, spējām un uzvedības cilvēks pats par sevi ir vērtība. Mēs nemeklējam tam pierādījumus, tā ir aksioma.

Контакты:
Direktore Krista Zariņa

dienas aprupes centrs cilvekiem ar gariga rastura traucejumiem
RU