Par mums

Uzņēmums SIA Dzīves oāze.
Kas mēs esam. Par ko mēs pastāvam. Mūsu stāsts.

dzivesoaze riga

Dibināšana

Uzņēmums SIA “Dzīves oāze”  dibināts 2000. gada 23. martā ar nosaukumu SIA “Bērnu oāze”. 2019. Gads uzņēmumam nāca ar lielām pārmaiņām, kad mainījās tā vadība, vērtības, un  nosaukums, ko tagad pazīstam kā “Dzīves oāze”. 

Darbības virzieni

SIA “Dzīves oāze” sniedz sekojošus pakalpojumus:

– Grupu dzīvoklis personām ar garīga rakstura traucējumiem (kopš 2000. gada). Vairāk šeit.
– Dienas aprūpes centrs personām ar demenci (kopš 2010. gada). Vairāk šeit.
– Ģimenes asistenta pakalpojums (kopš 2022. gada).

 

Visi augstāk minētie pakalpojumi tiek sniegti Rīgā, Biešu ielā 6, LV – 1004, kas arī ir faktiskā un juridiskā uzņēmuma adrese. 

Kopš 2019. gada SIA “Dzīves oāze” iegūts arī sociālā uzņēmuma statuss.

Mūsu Misija – iedvesmot cilvēkus kļūt labākiem, priecīgākiem, laimīgākiem un pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem.

SIA "Dzīves oāze" valdes loceklis Jānis Broks

Mūsu vērtības:

cilvēks pats par sevi, katra cilvēka izvēle, skaidras un godīgas attiecības, labklājība, personīgā izaugsme – sabiedrības attīstība, pacietība

Neatkarīgi no vecuma dzimuma, rases, nacionalitātes, veselības stāvokļa, iemaņām, spējām un uzvedības cilvēks pats par sevi ir vērtība. Mēs nemeklējam tam pierādījumus, tā ir aksioma.

Kontakti:
Direktore Krista Zariņa

dienas aprupes centrs cilvekiem ar gariga rastura traucejumiem
LV