Grupu dzīvoklis
“Dzīves oāze”

Grupu dzīvoklis "Dzīves Oāze" palīdz personām ar garīga rakstura traucējumiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei.
grupu dzivoklis cilvekiem ar garigiem traucejumiem

Grupu dzīvokļa iemītnieks pie mums saņem atbalstu, kas uzlabo dzīves kvalitāti un palīdz integrēties sabiedrībā ar mērķi kļūt patstāvīgam un spēt dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. 

Grupu dzīvokļa iemītnieks iegūs:

Attīsties drošā vidē

Veido attiecības

Dzīvo pilnvērtīgu dzīvi

Mūsu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar viegliem vai vidējiem garīgiem traucējumiem sagatavoties patsāvīgai dzīvei!

- Dzīves oāze-

Biežāk uzdotie jautājumi

Un atbildes.

Grupu dzīvokļa darba laiks ir 00:00 – 24:00.

Tālrunis: +371 27788145 (darba dienās 9:00-17:00),

E-pasts: grupudzivoklis@dzivesoaze.lv, info@dzivesoaze.lv.

Adrese:  Biešu iela 6, Rīga, LV – 1004.

Pakalpojuma nepieciešamību izvērtē un pakalpojumu piešķir un apmaksā sociālais dienests.

Pansionāta mērķis ir nodrošināt klienta aprūpi un sadzīvi, grupu dzīvoklī cenšas klientu sagatavot patstāvīgai dzīvei.

Lai noskaidrotu, ka ir nepieciešams, lai iestātos grupu dzīvoklī, zvaniet mums pa norādīto telefona numuru, vai rakstiet ziņu epastā t.+371 27788145 (darba dienās 9:00-17:00),

E-pasts: grupudzivoklis@dzivesoaze.lv.

Apskati arī Rīgas domes informāciju par Grupu dzīvokļa pakalpojumu šeit.

Pakalpojumu apmaksā valsts un pašvaldība. Iemītniekam jāmaksā komunālie maksājumi, par patērēto ūdeni, elektrību, mājokļa apsaimniekošanu, atkritumiem, u.c.. Ja iemītnieks sadarbojās, iesaistās savā rehabilitācijas procesā – strādā, mācās, apmeklē dienas centru vai specializētās darbnīcas, tad paša līdzmaksājums nebūs lielāks par 43 eiro mēnesī, pārējo sedz pašvaldība.

Grupu dzīvoklī ir vadītājs, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs un kvalificēti sociālie aprūpētāji, kas palīdz ikdienas aktivitātēs.

Iepazīstaties!

Signe Sirsniņa

Sociālais darbinieks.

Sociālais rehabilitētājs

Brīva vakance.

Fotogrāfijas

Mēs vēlamies sniegt atbalstu un palīdzēt sasniegt mērķi - dzīvot patstāvīgu un pilnvērtīgu dzīvi.


SPRECIĀLISTU PIEŅEMŠANAS LAIKI:
Sociālais darbinieks
 Signe Sirsniņa

OTRDIENĀS no plkst. 15:00 līdz 17.00

grupu dzivoklis riga

Senioriem

Dienas aprūpes centrs personām ar demenci “Oāze”

Grupu dzīvoklis

Grupu dzīvoklis personām ar garīga rakstura traucējumiem “Dzīves oāze”

LV