Dienas centrs bērniem un ģimenēm "Torņakalns"

Dienas centrs bērniem un ģimenēm  „Torņakalns” piedavā Rīgas bērniem no 7 līdz 18 gadiem saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, veicina bērnu un jauniešu personības vispusīgu, radošu attīstību, sniedz nepieciešamo informāciju un atbalstu sociālo problēmu risināšanā, novērš bērnu bezmērķīgu klaiņošanu.

Dienas centrs  piedāvā sociālā darbinieka, pedagogu un citu speciālistu vadībā bērniem un jauniešiem pilnveidot savas sociālās, saskarsmes un praktiskās iemaņu prasmes, iegūt jaunus draugus, piedalīties gan sporta, gan kultūras pasākumos, gan dažādās interešu nodarbībās un citās aktivitātēs.  Dienas centrā notiek dažādas lekcijas un diskusijas gan par alkohola lietošanas un smēķēšanas risku un kaitējumu,  narkotiku ietekmi uz jauniešu personību un veselību, jauno tehnoloģiju pārmērīgu lietošanu, un citām aktuālām tēmām.

Dienas centrā  bērniem ir iespēja paēst un izmantot personiskās higiēnas pakalpojumus. Kā arī tiek nodrošinātas sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas bērnu vecākiem.  Bērni tiek aicināti apmeklēt Dienas centru arī vasaras brīvlaikā. Visi Dienas centra pakalpojumi ir bez maksas!

Kontakti:

Grupu dzīvoklis Rīgā

Grupu dzīvoklis—  atsevišķa istaba, kurā personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā

Grupu dzīvoklis ir pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem kuriem ir nepieciešama palīdzība un atbalsts savu sociālo problēmu risināšanās, starpinstitucionālās sadarbības veidošanā, personīgā budžeta plānošanā, pašaprūpes iemaņu attīstīšanā, integrācijai darba tirgū un citās prasmēs, kas nepieciešamas patstāvīgas dzīves uzsākšanai Grupu dzīvokļa mērķis: integrēt klientu sabiedrībā un nodrošināt nepieciešamo prasmju apguvi patstāvīgas dzīves uzsākšanai, iemācās saprast, ko nozīmē materiālā atbildība- maksāt īres un komunālos maksājumus, kā arī apgādāt sevi ar visu nepieciešamo.

Klientiem tiek nodrošinātas sociālā darbinieka konsultācijas, sociālā rehabilitētāja atbalsts un atbalsts ikdienas norisēs, kā arī nakts aprūpētāja padomi un uzraudzība. Klientiem nepieciešamības gadījumā tiek nodrošinātas arī citu speciālistu konsultācijas- psihiatrs, psihologs, ģimenes ārsts.

Lai saņemtu grupu dzīvokļu pakalpojumu ir nepieciešams personai vai viņas likumīgajam pārstāvim vērsties Sociālajā dienestā pēc dzīvesvietas un iesniegt:

 •  Iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 •  Invaliditātes apliecinošu dokumenta kopiju;
 •  Ģimenes ārsta izziņu U27 par personas veselības stāvokli;
 •  Psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību

Kontakti:

Dienas aprūpes centrs "Oāze"

Dienas aprūpes centrs “Oāze” ir Rīgas domes Labklājības departamenta līgumorganizācija, kas  izveidota, lai uzlabotu personu ar demenci dzīves kvalitāti un veicinātu viņu tuvinieku iekļaušanos darba tirgū 20 klientiem pakalpojums tiek finansēts no Rīgas pašvaldības budžeta. Dienas aprūpes centra personāls: sociālais darbinieks, aprūpētāji, ergoterapeits, mūzikas terapeits.

Nepieciešamie dokumenti, lai saņemtu pakalpojumu:

 • Ģimenes ārsta atzinums (diagnoze) - demence, ar norādi par kontrindikāciju neesamību dienas aprūpes centra pakalpojuma saņemšanai
 • Klienta iesniegums
 • Sociālā dienesta nosūtījums

Dienas aprūpes centrs „Oāze” nodrošina :

 • Kopīgas brokastis un pusdienas, svētku svinēšanu, kā arī jubilāru sumināšanu
 • Iespēju atklāt sevī  ko jaunu, atrasties sabiedrībā
 • Katru rītu preses, žurnālu un TV ziņu pārskatu
 • Katru dienu vingrošanu un iespēju izmērīt asins spiedienu
 • Relaksācijai un labam garastāvoklim mūzikas klausīšanos un dziedāšanu
 • Iespēju izmantot veļas mazgājamo un žāvējamo mašīnām, dušas telpu
 • Reizi nedēļā mūzikas terapeita nodarbības
 • Reizi nedēļā ergoterapeita konsultācijas un nodarbības
 • Brīvā laika pavadīšanas nodarbības – individuālās un grupu
 • Katru dienu sociālā darbinieka un sociālā aprūpētāja konsultācijas un palīdzību
 • Iespēju izmantot masāžas krēslu
 • Nepieciešamības gadījumā nodrošinām bezmaksas transportu nokļūšanai dienas aprūpes centrā „Oāzē       
 • Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pielāgotu liftu 
 • Uzraudzību

Nokļūšana: 

(jābrauc līdz pieturai „Satiksmes iela”)

 • ar 10. tramvaju
 • ar 27. trolejbusu
 • ar 23., 26., 44. vai 46. autobusu
 • ar vilcienu līdz Torņakalna stacijai

 Darba laiks: darba dienās no 8:30 – 16:30

 Sociālā darbinieka konsultācijas P.14.00-16.30, T.8.30-10.30

Kontakti:

 .